Jawne wynagrodzenia pracowników UM w Skarszewach

Poniżej publikujemy odpowiedź Urzędu Miejskiego w Skarszewach na nasz wniosek dotyczący wysokości wypłaconych nagród, premii i wynagrodzeń pracowników UM w 2018 r., dodatkowych umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikami zatrudnionymi w UM na umowę o pracę w latach 2015-2018, kwot wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kadencji 2014-2018, liczby zatrudnionych w UM pracowników oraz wykazu stanowisk w UM w Skarszewach.

Skarszewy dołączają do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, UG Bobowo, Czarna Woda i Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, którzy wykazali się pełną jawnością i udostępnili w pełni informacje o wysokości wypłaconych nagród, premii i wynagrodzeń wszystkich pracowników pełniących funkcje publiczne m.in. inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego. Gratulujemy pełnej jawności i otwartości ze strony Urzędu.

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

UM-Skarszewy

 

Komentarze obsługiwane przez CComment