• Start
 • Bez kategorii
 • Wyniki konkursu na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych w Starogardzie Gdańskim

Wyniki konkursu na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych w Starogardzie Gdańskim

W dniach 7-8 maja 2019 r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, tj.:

 1. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim,

 2. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim,

 3. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Starogardzie Gdańskim,

 4. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 w Starogardzie Gdańskim,

 5. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starogardzie Gdańskim,

 6. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim,

 7. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.

Do konkursu na dyrektora nw. placówek zgłosiło się:

 1. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - 2 kandydatów, z których tylko jeden zakwalifikował się do II etapu postępowania konkursowego,

 2. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 - 2 kandydatów,

 3. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 - 1 kandydat,

 4. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 - 1 kandydat,

 5. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 1 kandydat,

 6. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 - 3 kandydatów, z których 1 kandydat zrezygnował,

 7. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - 3 kandydatów.

Pozostali kandydaci zakwalifikowali się do II etapu postępowania konkursowego.

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, decyzją Prezydenta Miasta Starogard Gdański stanowisko dyrektora z dniem 1 września 2019 r. na kolejnych pięć lat szkolnych obejmą następujące osoby:

 1. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim Pani Maria Ziemer,

 2. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Starogardzie Gdańskim Pani Alicja Prokopów,

 3. Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 w Starogardzie Gdańskim Pani Zofia Czerwińska,

 4. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starogardzie Gdańskim Pani Mariola Ałtyn,

 5. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim Pan Robert Jurek,

 6. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim Pani Monika Sengerska.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nie został rozstrzygnięty.

Komentarze obsługiwane przez CComment