Budżet Obywatelski na terenach należących do SM Kociewie

8 maja o godzinie 17:00 w Świetlicy ODK na os. 60-lecia ONP 14 odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla z kierownikiem administracji Danielem Olszewskim.

W spotkaniu uczestniczyli również Sylwia Ossowska - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, Krystyna Kwidzińska-Kulas - zastępca Komendanta Straży Miejskiej oraz Maciej Bujny – reprezentant Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "OTOZ Animals", którzy pokrótce zreferowali swoją pracę i odpowiadzieli na pytania mieszkańców.

Pani Sylwia Ossowska przedstawiła założenia tegorocznej edycji starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego i zachęcała mieszkańców do składania propozycji projektów społecznych (których realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), gdyż tylko takie mogą być realizowane na terenach należących do SM Kociewie. Maksymalna wartość jednego projektu społecznego to 30 tys. zł. 

Kierownik administracji Daniel Olszewski przestawił swoją propozycję projektu społecznego na os. 60-lecie ONP - ogródków społecznych, które dają możliwość zagospodarowania wolnej przestrzeni na osiedlu oraz integracji mieszkańców w różnym wieku poprzez wspólną, pożyteczną pracę. Więcej na temat ogródków społecznych można znaleźć pod linkami: 

Ogrodnictwo kwadratowe https://www.youtube.com/watch?v=qSEVSN4KGP4
Ogrody społeczne http://fundacjamy.com/projekty-2/ogrody-spoleczne/

Uwaga: pozostało 7 dni na składanie wniosków!

Szczegółowe informacje nt. tegorocznej edycji starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego dostępne pod linkiem: https://bo.starogard.pl/

Żródło: fb Osiedlowy Dom Kultury

Komentarze obsługiwane przez CComment