• Start
  • Bez kategorii
  • Czy biskup pelpliński Ryszard Kasyna ukrywał i przenosił podejrzanego o pedofilię księdza?

Czy biskup pelpliński Ryszard Kasyna ukrywał i przenosił podejrzanego o pedofilię księdza?

Beata Maciejewska z partii Wiosna 21 maja złożyła w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez:

Panów arcybiskupa Sławoja Głódzia i biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasynę, czynu zabronionego polegającego na tym, że, mając wiarygodną wiadomość o karalnym dokonaniu czynu zabronionego z art. 200 § 1 t j. obcowanie płciowego z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym, nie zawiadomił organu powołanego do ścigania przestępstw, co wypełnia znamiona przestępstwa z art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, dalej jako „K.k.”);

W związku z powyższym, na podstawie art. 303 K.p.k. wnoszę o ściganie opisanych powyżej przestępstw i wszczęcie postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie.

Zobacz pełną treść zawiadomienia

Skupiliśmy się na oskarżeniach wobec biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny.

Na konferencji prasowej Beata Maciejewska skonfrontowała się z księdzem Arkadiuszem Ćwiklińskim, który pracował w latach 2002-2018 w Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie, z czego w latach 2013-2018 był dyrektorem. We wrześniu 2018 r. został przeniesiony do parafii Wszystkich Świętych w Wysinie.

Zrzut ekranu 2019 05 22 o 13.25.52

 

Jak mówiła na konferencji prasowej Beata Maciejewska, powodem karnego przeniesienia księdza Ćwiklińskiego - ówczesnego dyrektora Katolickiego Liceum w Pelplinie - było oskarżenie go przez 13 małoletnich chłopców o zmuszenie ich do innej czynności seksualnej polegającej na kontakcie cielesnym. Uczniowie, którzy mieszkali w internacie Liceum Katolickiego w Pelplinie, zgłaszali to do psychologa, pedagoga; wiedzieli o tym także świeccy nauczyciele pracujący w Liceum. Zostało to także zgłoszone do władz kościoła, bezpośrednich przełożonych ks.Ćwiklińskiego. Pokrzywdzeni potwierdzili je na piśmie. O sprawie wiedzieli delegat biskupa Adam Kołduński oraz biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Sprawa jednak, pomimo dekretu papieża Franciszka, żeby wszystkie tego typu sprawy zgłaszać także do świeckich organów ścigania, została zgłoszona do świeckich organów ścigania przez samych pokrzywdzonych. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy 

Zobacz całą konferencję Beaty Maciejewskiej i konfrontację z ks.Ćwiklińskim

Poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego Biskupa Diecezji Pelplińskiej. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że na stronach Radia Głos i diecezji znajduje się oświadczenie.Ks. Ireneusza Smaglińskiego.

Treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE RZECZNIKA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 

 W odniesieniu do pojawiających się pytań ze strony przedstawicieli środków społecznego przekazu w kontekście ewentualnego popełnienia przestępstw seksualnych przez duchownych wobec nieletnich, należy podkreślić, co następuje:

1.      W diecezji pelplińskiej nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek przestępstwa wobec nieletnich. Wszystkie zgłoszone przypadki zostały procedowane według obowiązującego prawa państwowego i kościelnego.

2.      Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat przestępstw tego rodzaju - popełnianych zarówno w przeszłości, jak i obecnie - proszony jest o zgłoszenie takiej informacji do odpowiednich organów ścigania oraz do delegata biskupa pelplińskiego zajmującego się tego rodzaju sprawami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Biskup pelpliński jest przekonany o  skuteczności organów ścigania oraz jest gotowy - za pośrednictwem swojego delegata - współpracować z policją i prokuraturą w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do postępowania  duchownych, które byłoby niezgodne z prawem.

4.      Wszyscy jesteśmy wezwani do walki z przestępstwami wobec małoletnich oraz nadużyciami władzy, które chroniłyby przestępców. Stanowczo należy się jednak sprzeciwić cynicznemu wykorzystywaniu tej walki w kampanii wyborczej. To bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest priorytetem.

Rzecznik diecezji pelplińskiej

Komentarze obsługiwane przez CComment