Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie w powiecie starogardzkim

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Aby uzyskać taką pomoc, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie (załącznik nr 1 do ustawy), w którym oznajmiamy, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Co ciekawe, nie jest wymagana argumentacja ani dowody poświadczające niemożność pokrycia kosztów pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Dotychczas z nieodpłatnej pomocy prawnej mogli skorzystać m.in. weterani, kombatanci, osoby do 26. roku życia oraz powyżej 65. roku, ciężarne, członkowie rodzin posiadający Kartę Dużej Rodziny, a także osoby niezamożne, które w roku poprzedzającym skorzystanie z pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej.
 
Przepisy znowelizowanej ustawy włączają do systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego także poradnictwo obywatelskie. Co ciekawe, porady obywatelskie nie muszą być udzielane przez wykwalifikowanych prawników. Aby móc ich udzielać, wystarczy odbyć dedykowane szkolenie.
 
Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone zostały na mocy nowelizacji porady prawne dotyczące spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to osób, które już prowadzą działalność. Z porad mogą natomiast korzystać przyszli przedsiębiorcy w ramach przygotowań do rozpoczęcia działalności.
 
Nieodpłatne porady są dedykowane przede wszystkim osobom mających długi, pytania z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 3a ust. 1 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Art. 3a ust. 2 przewiduje natomiast nieodpłatną mediację w ramach poradnictwa obywatelskiego.
 
W powiecie starogardzkim punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich mieszczą się w Starogardzie Gd., Skarszewach, Czarnej Wodzie oraz Skórczu. Szczegóły na plakacie:
 
plakat porady prawne

Komentarze obsługiwane przez CComment