XII sesja Rady Gminy Starogard Gdański

Podczas XII sesji Rady Gminy Starogard Gdański uchwalono m.in. regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy maturzystom i wysokości dodatków dla nauczycieli.

Zgodnie z przyjętą uchwałą nagrodę może otrzymać maturzysta, w roku zdania egzaminu maturalnego, który jest zameldowany na pobyt stały w Gminie Starogard Gdański oraz spełnia jeden z warunków:
- zdał maturę międzynarodową (IB) z wynikiem co najmniej 40 punktów
- otrzymał nagrodę Starosty Starogardzkiego dla najlepszego maturzysty
- uzyskał najwyższy wynik obliczony na podstawie sumy punktów procentowych za świadectwo maturalne.

- Wniosek o nagrodę może złożyć dyrektor szkoły, rodzice lub prawni opiekunowie, a także pełnoletni maturzysta. Przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Starogard Gdański do 10 sierpnia każdego roku, natomiast w tym roku do 15 października - wyjaśnił Włodzimierz Bieliński Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Po rozmowach ze związkami nauczycielskimi, wprowadzono również zmiany, w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli. Zmienił się m.in. czas na jaki przyznany może zostać dodatek motywacyjny. Obecnie dyrektor może go przydzielić na okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy. Zmieniono także wysokości dodatków motywacyjnych dla poszczególnych grup nauczycieli.

Na zakończenie sesji Magdalena Forc - Cherek, Wójt Gminy Starogard Gdański osobiście zaprosiła wszystkich do uczestnictwa w obchodach 80. rocznicy zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim. Poinformowała również, że z dniem 1 października pełniącą obowiązki zastępcy wójta gminy zostaje Maria Michel, będąca do tej pory Naczelnikiem Wydziału Inwestycyjno – Technicznego.

Komentarze obsługiwane przez CComment