• Start
  • Bez kategorii
  • Gmina Zblewo po decyzji SKO uzupełniła informacje o zarobkach pracowników

Gmina Zblewo po decyzji SKO uzupełniła informacje o zarobkach pracowników

Po uchyleniu przez SKO decyzji Wójta Gminy Zblewo odmawiającej nam udostępnienia informacji o wypłaconych nagrodach, premiach i wynagrodzeniach brutto za miesiąc grudzień  2018 r. każdego z pracowników Urzędu Gminy Zblewo pełniącego funkcje publiczne (wójta, z-ca wójta, skarbnika, sekretarza, naczelników, z-ca naczelników, inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego.) z  podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Zblewo  wykonał zalecenia wskazane w decyzji SKO i udostępnił informacje o pozostałych pracownikach zatrudnionych w UG.

Zblewo UG 1

Zblewo UG 2

Zblewo UG 3

Zblewo UG 4

Odpowiedzi z 19 marca 2019 r.

UG ZBLEWO z marca 1

UG ZBLEWO z marca 2

UG ZBLEWO z marca 3

UG ZBLEWO z marca 4

Komentarze obsługiwane przez CComment