• Start
  • Bez kategorii
  • Gmina Osieczna po decyzji SKO uzupełniła informacje o zarobkach pracowników UG

Gmina Osieczna po decyzji SKO uzupełniła informacje o zarobkach pracowników UG

Po uchyleniu przez SKO decyzji Wójta Gminy Osieczna odmawiającej nam udostępnienia informacji o wypłaconych nagrodach, premiach i wynagrodzeniach brutto za miesiąc grudzień  2018 r. każdego z pracowników Urzędu Gminy  pełniącego funkcje publiczne (wójta, z-ca wójta, skarbnika, sekretarza, naczelników, z-ca naczelników, inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego.) z  podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia.

7 października  Wójt Gminy Osieczna  wykonał zalecenia wskazane w decyzji SKO i udostępnił informacje o pozostałych pracownikach zatrudnionych w UG. Poniżej publikujemy odpowiedzi z marca i  października
IZP.1431.2.1.2019 udostępnienie informacji Glos Kociewia cd 1

IZP.1431.2.1.2019 udostępnienie informacji Glos Kociewia cd 2

Osieczna Odp 1

Osieczna Odp 2

Osieczna Odp 3

Osieczna Odp 4

Osieczna Odp 5

Osieczna Odp 6

Komentarze obsługiwane przez CComment