• Start
  • Bez kategorii
  • Uwaga, kierowcy! Od dziś nowe przepisy ws. kontroli ruchu drogowego

Uwaga, kierowcy! Od dziś nowe przepisy ws. kontroli ruchu drogowego

7 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. Nowe regulacje mają na celu ułatwienie pracy policji i usprawnienie samego procesu kontroli. Funkcjonariusze zyskają nowe uprawnienia, zaś podważanie ich kompetencji i niewykonywanie poleceń będzie surowo karane.

Postój na zakazie

Od 7 listopada br. policjanci będą mogli przeprowadzać kontrole drogowe w niemalże dowolnym miejscu, nawet jeśli sami złamią w ten sposób obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Widok radiowozu zaparkowanego na zakazie czy chodniku stanie się czymś normalnym. Według nowego rozporządzenia "dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego". Przepis ten dotyczy jednak nie tylko oznakowanych i odpowiednio oświetlonych pojazdów służb, ale i samochodów nieoznakowanych oraz tych, które nie używają sygnałów świetlnych. Dla kierowców oznacza to np. możliwość zatrzymania przez policję w najmniej spodziewanym miejscu.

Mandat za brak posłuszeństwa

Nawet zwykła, rutynowa kontrola może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. Po wezwaniu do zatrzymania się, kierowca musi poczekać, aż podejdzie do niego funkcjonariusz i wyda konkretne polecenie. Do tego czasu kierowca nie powinien gasić nawet silnika. Jego wyłączenie i włączenie świateł awaryjnych również następuje na polecenie kontrolującego. Jeśli policjant poprosi np. o siedzenie w bezruchu, trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie wykona któregokolwiek z tych poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Wszystko po to, by utemperować kierowców, którym zdarza się podważać kompetencje funkcjonariuszy lub zachowywać wobec nich niewłaściwie.

Kontrola techniczna

Podczas kontroli należy pozwolić policjantowi na sprawdzenie wnętrza samochodu, a także bagażnika i komory silnika. W przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego, np. samochodu ciężarowego lub autobusu, można go będzie od ręki skierować na bardziej szczegółowe badania. Takie rozwiązanie ma pomóc w wyeliminowaniu z dróg niesprawnych samochodów.

Nowym obowiązkiem policjanta, a także inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, będzie sprawdzenie i spisanie przebiegu z licznika kontrolowanego pojazdu oraz pojazdu przewożonego np. na lawecie. Dane te będą wprowadzone później do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Funkcjonariusz nie spisze stanu licznika jedynie w trakcie krótkotrwałych kontroli np. akcji sprawdzania stanu trzeźwości kierowców. MSWiA poinformowało jednak, że paragraf 12, który dotyczy odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli, wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Pomiar prędkości

Zmieniają się również zasady dokonywania pomiarów prędkości. Żeby pomiar został uznany za ważny, musi być przeprowadzony w odpowiednich warunkach. Droga powinna być prosta, bez zbyt dużych wzniesień i innych przeszkód np. bez znajdujących się w pobliżu słupów energetycznych, które mogłyby zakłócić pomiar, co powinno wynikać z instrukcji obsługi radaru. Wcześniej kwestię prawidłowego korzystania z urządzeń pomiarowych regulowały jedynie wewnętrzne zalecenia Komendanta Głównego Policji.

Inne zmiany

Rozszerza się także katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Dzięki zmianom łatwiej będzie kontrolującemu wnioskować do starosty o sprawdzenie stanu zdrowia kierowcy oraz skierować go na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje. Z kolei przeprowadzający tzw. szybkie testy trzeźwości policjant w mundurze nie będzie się musiał legitymować każdemu kierowcy. W ten sposób zaoszczędzi czas i skontroluje ich więcej.

Zawarte w rozporządzeniu regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą. Przepisy określają także warunki wykonywania kontroli transportu odpadów przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz procedury dotyczące kontroli pojazdów służb specjalnych.

Nie tylko policja

Warto też pamiętać, że od listopada do kontroli drogowej mogą nas zatrzymać następujące służby: policjanci, inspektorzy ITD, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Nowym uprawnionym do kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, np. policjanta) są inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment