Przez epidemię koronawirusa znaczny spadek dochodów PIT/CIT

Skutki zamrożenia gospodarki z powodu pandemii koronawirusa nie omijają Starogardu Gdańskiego. Z informacji przygotowanych przez urzędników miejskich/gminnych i powiatowych wynika, że w porównaniu z kwietniem 2019 r. do budżetów w 2020 r. wpłynęło o ponad 40% mniej z podatku PIT,  z podatku CIT ponad 60% 

Wójt  Gminy Starogard Gdański w związku  z mniejszymi wpływami z podatku PIT/CIT:

-   NIE PRZYZNA REGULAMINOWYCH NAGRÓD ZA I PÓŁROCZE 2020R.

- NIE PLANUJE NABORÓW NA MIEJSCA PRACY ZA OSOBY ODCHODZĄCE NA EMERYTURĘ

- NIE UDZIELI OGÓLNEJ PODWYŻKI DLA URZĘDNIKÓW

 Prezydent miasta Starogardu Gdańskiego w związku z mniejszymi wpływami z podatku PIT/CIT poinformował,że

Miasto Starogard Gdański nie rozpocznie planowanej na ten rok przebudowy ul. Sobieskiego obejmującej modernizację mostu na ul. Tczewskiej oraz modernizacji ul. Krasickiego. Utwardzanie dróg płytami Yomb odbędzie się zgodnie z planem. Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 przesunie się na rok 2021. Dotyczyć to będzie modernizacji skweru przy Kościele św. Wojciecha oraz modernizacji placu zabaw Jacek i Agatka przy ul. Grunwaldzkiej. Proces przygotowania dokumentacji technicznej modernizacji kanalizacji deszczowej na Łapiszewie również odsunie się w czasie. Pozostałe inwestycje będą realizowane zgodnie z planem, chociaż może się zdarzyć, że w zmniejszonych zakresach.

Prezydent ograniczył wydatki bieżące np. związane z działaniami promocyjnymi i współpracą zagraniczną, zakupem materiałów biurowych czy ograniczeniem szkoleń pracowników. Miasto zakłada, że uda się je zmniejszyć o kwotę co najmniej 400 tys. zł. Oszczędności czynione są też z tytułu utrzymania dróg i kosztów eksploatacji w jednostkach podległych miastu. 

13 maja zwróciliśmy się do Urzędu Miasta/Gminy i Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim o udostępnienie następujących informacji:

1. Jakie były wpływy do budżetu miasta/gminy/powiatu z podatku PIT i CIT w miesiącu kwietniu 2020 r. O ile były niższe w porównaniu do  kwietnia w 2019 r. kwotowo i % ?
 
2. Czy mniejsze wpływy z podatków w związku z pandemią COVID-19 zagrażają rozwojowi i miejskim/gminnym/powiatowym inwestycjom ?. Jeśli tak, to jakim?
 
3. Czy planuje się oszczędności w administracji urzędu i w jednostkach podległych miastu/gminy/powiatu (cięcia etatów, wstrzymaniem rekrutacji i inne)
 
4. Jakie oszczędności planuje miasto/gmina/powiat w związku z mniejszymi wpływami z podatków PIT i CIT
 
5. W związku z rezygnacją z Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. na jaki cel przeznaczy się środki z planowanego Budżetu Obywatelskiego
 
6. Na jaką pomoc mogą liczyć lokalni przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID-19 
21 maja 2020r. na stronach urzędu miasta zanim udzielono nam odpowiedzi (27 maja wpłynęła odpowiedz) na nasze pytania. Opublikowano komunikat Prezydenta Miasta w którym  zawarto odpowiedzi na nasze pytania.https://starogard.pl/ponad-5-mln-zl-mniej-w-budzecie-miasto-policzylo-ile-traci-z-powodu-pandemii-89598/
 
Jako pierwszy odpowiedzi udzieliło nam Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 

PIT CIT Starostwo 1

PIT CIT Starostwo 2

W dalszej kolejności odpowiedzi udzielił nam Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim

PIT CIT GMINA 1

PIT CIT GMINA 2

 Odpowiedź z Urzędu Miasta Starogard Gdański:
 

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie mniejszych wpływów do budżetu Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim i wiążących się z tym konsekwencji, informuję, że :

  1. W kwietniu 2020 roku wpływ z podatków PIT i CIT wynosił 2 749 356,23 zł. W kwietniu roku ubiegłego było to 5 211 945,20 zł. To oznacza, że wpływy z tego tytułu w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyły się o ok. 2,5 mln zł, czyli o 47%.

  2. Miasto nie zamierza rezygnować z miejskich inwestycji – kilka zostanie przesuniętych w czasie, nieliczne nie zostaną wykonane w tym roku. Na pewno zwolni się tempo planowanych zadań. Miasto nie rozpocznie planowanej na ten rok przebudowy ul. Sobieskiego obejmującej modernizację mostu na ul. Tczewskiej oraz modernizacji ul. Krasickiego. Utwardzanie dróg płytami Yomb odbędzie się zgodnie z planem. Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 przesunie się na rok 2021. Dotyczyć to będzie modernizacji skweru przy Kościele św. Wojciecha oraz modernizacji placu zabaw Jacek i Agatka przy ul. Grunwaldzkiej. Proces przygotowania dokumentacji technicznej modernizacji kanalizacji deszczowej na Łapiszewie również odsunie się w czasie. Pozostałe inwestycje będą realizowane zgodnie z planem, chociaż może się zdarzyć, że w zmniejszonych zakresach. 
    1. W związku z mniejszymi wpływami do miejskiej kasy z powodu Covid-19 Prezydent wprowadził oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i co nie wpływa na fundamentalne potrzeby miasta. Ograniczył wydatki bieżące np. związane z działaniami promocyjnymi i współpracą zagraniczną, zakupem materiałów biurowych czy ograniczeniem szkoleń pracowników. Miasto zakłada, że uda się je zmniejszyć o kwotę co najmniej 400 tys. zł. Oszczędności czynione są też z tytułu utrzymania dróg i kosztów eksploatacji w jednostkach podległych miastu. 
  1. Skutki rezygnacji z BO 2021 dotyczyć będą budżetu na rok przyszły. O tym, jak zaoszczędzone z tego tytułu pieniądze zostaną wykorzystane, prezydent zadecyduje w trakcie jego przygotowań. Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Starogard na rok 2021 rozpoczną się w najbliższym czasie.
  2. W maju w Starogardzie Gdańskim uruchomiony został pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, którzy na tej podstawie ubiegają się o odroczenie terminów płatności podatków od nieruchomości. Indywidualnie rozpatrywane są umorzenia zaległości podatkowych. Te działania będą kontynuowane do czasu ustabilizowania się sytuacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom restauratorów i mając na uwadze ich trudną sytuację, prezydent miasta wprowadził też preferencyjne warunki dzierżawy terenu pod ogródki gastronomiczne na Rynku. Decyzją z dnia 14 maja ustalił wysokość czynszu za wynajem gruntu na 1 zł + VAT bez względu na zajmowaną powierzchnię.

Z poważaniem

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Starogard Gdański

Komentarze obsługiwane przez CComment