Rada Gminy

  • Start
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Urząd Gminy
  • Rada gminy
  • Skład rady

Członkowie Rady Gminy

Marzena Gornowicz
Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Tuski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wacław Wika
Grażyna Biodrowska
Marek Brejza
Angelika Witek
Dagmara Werner
Anna Liebrecht
Artur Osnowski
Marcin Hinca
Czesław Janeczek
Paweł Burnicki
Jan Gmer
Michał Piaskowski
Zenon Michna


Urząd Miasta
Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański

Rada Powiatu
Skład rady
Komisje

Zarząd Powiatu
Skład zarządu

Urząd Gminy
Starogard Gdański