Komisje

  • Start
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Urząd Miasta
  • Rada miasta
  • Komisje

Członkowie Komisji

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

Brygida Nowacka
Przewodnicząca Komisji

Marek Jankowski
Z-ca Przew. Komisji

Jarosław Janaszek
Anna Gdaniec
Dorota Glanert

Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

Wojciech Pielecki
Przewodniczący Komisji


Jarosław Krzemiński
Z-ca Przew. Komisji

Daniel Olszewski
Zbigniew Kotlewski
Tomasz Cylkowski

Komisja Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Jan Strzelczyk
Przewodniczący Komisji


Daniel Olszewski
Z-ca Przew. Komisji


Kazimierz Konkel

Sebastian Kucharczyk

Komisja Edukacji

Sławomir Ruśniak
Przewodniczący Komisji

Artur Cybula
Z-ca Przew. Komisji

Anna Benert
Marek Jankowski
Małgorzata Grzecznowska

Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych

Jarosław Janaszek
Przewodniczący Komisji

Dorota Glanert
Z-ca Przew. Komisji

Kazimierz Konkel
Jan Strzelczyk
Ryszard Brzycki

Komisja Kultury i Promocji Miasta

Martyna Łangowska – Siembida
Przewodnicząca Komisji

Tomasz Cylkowski
Z-ca Przew. Komisji

Sławomir Ruśniak
Artur Cybula
Marek Konkolewski

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Anna Gdaniec
Przewodnicząca Komisji

Brygida Nowacka
Z-ca Przew. Komisji

Martyna Łangowska – Siembida
Małgorzata Grzecznowska
Mieczysław Płaczek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Kazimierz Konkel
Przewodniczący Komisji

Sebastian Kucharczyk
Z-ca Przew. Komisji

Artur Cybula
Ryszard Brzycki
Zbigniew Kotlewski
Mieczysław Płaczek
Marek Jankowski

Komisja Rewizyjna

Mieczysław Płaczek
Przewodniczący Komisji

Jarosław Krzemiński
Z-ca Przew. Komisji

Jarosław Janaszek
Kazimierz Konkel
Wojciech Pielecki


Urząd Miasta
Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański

Rada Powiatu
Skład rady
Komisje

Zarząd Powiatu
Skład zarządu

Urząd Gminy
Starogard Gdański