• Start
  • Sprawy
  • WSA
  • PUK ''STARKOM'' ukarane karą grzywny w wysokości 500 zł

PUK ''STARKOM'' ukarane karą grzywny w wysokości 500 zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym wymierzył Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o grzywnę w wysokości 500 zł za nieprzekazanie sądowi  naszej skargi na bezczynność spółki w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Mimo zobowiązania PUK STARKOM do rozpoznania naszego wniosku z dnia 23 maja 2017 r., na skutek doręczenia prawomocnego wyroku WSA w Gdańsku w sprawie o odmowie udostępnienia informacji publicznej  o składowe wynagrodzenia ówczesnego prezesa spółki  Rafała Etmańskiego, za okres 1 stycznia – 29 kwietnia 2016 r. w kwocie 126 847,68 zł oraz czy, z jakiego tytułu oraz jakiej wysokości dodatki (nagrody/odprawy/premie) otrzymał pan Etmański w 2016 r. Spółka w ustawowym terminie nie wykonała wyroku.

5 marca 2018 r., złożyliśmy  za pośrednictwem PUK STARKOM skargę na bezczynność do WSA w Gdańsku. Zgodnie z art. 21 pkt 1 u.d.i.p., skargę tę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę spółka powinna przekazać do sądu administracyjnego w terminie 15 dni od momentu otrzymania skargi (czyli do 20 marca 2018 r.) W związku z tym, że STARKOM nie przekazał w terminie naszej skargi w  dniu 28 marca 2018 r., złożyliśmy wniosek do sądu administracyjnego w Gdańsku o wymierzenie spółce grzywny. W odpowiedzi na wniosek STARKOM przekazała skargę w dniu 16 kwietnia 2018 r. , opóźnienie przekazania skargi do Sądu związane było zdaniem spółki niedopełnieniem obowiązków przez pracownika Przedsiębiorstwa, bowiem skarga została podpięta pod inne dokumenty i nieprzekazana do Prezesa Spółki w celu zadekretowania pracownikowi merytorycznemu. Pracownik Spółki ukarany został upomnieniem za niedopełnienie obowiązków.

STARKOM-ODP.-1

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że obowiązek przesłania Sądowi skargi przez podmiot zobowiązany ma charakter bezwzględny, a wewnętrzne problemy organizacyjne organu i ewentualne zawinione działanie jego pracownika nie mogą stanowić okoliczności usprawiedliwiającej, gdyż Spółka ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników. Zgodzić się trzeba, że organ niedopełniający obowiązków w ustawowym terminie nie może skutecznie zasłaniać się problemami wewnętrznymi występującymi w jego funkcjonowaniu.

Wymierzając grzywnę w wysokości 500 zł Sąd uznał, że kwota ta będzie adekwatna do stopnia zawinienia obciążonego nią podmiotu oraz zapewni, że spółka dołoży w przyszłości należytej staranności przy wywiązywaniu się , terminowym, z obowiązków nałożonych na podmiot zobowiązany w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sąd uznał również, że wymierzona grzywna będzie stanowić adekwatną dolegliwość za niewykonanie ustawowego obowiązku przekazania skargi, a także wpłynie prewencyjnie na prawidłowe działanie podmiotu zobowiązanego w przyszłości.

Postanowienie Sądu

[gallery ids="2246,2247,2248,2249,2250,2251"]

 

  • Kliknięć: 674

Komentarze obsługiwane przez CComment