SĄD - STARKOM 2:0

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 4 lipca 2018 r., po raz drugi uchylił decyzję PUK STARKOM odmawiającą nam udostępnienia informacji o składowe wynagrodzenia ówczesnego prezesa spółki, pana Rafała Etmańskiego, za okres 1 stycznia – 29 kwietnia 2016 r. w kwocie 126 847,68 zł oraz czy, z jakiego tytułu oraz jakiej wysokości dodatki (nagrody/odprawy/premie) otrzymał pan Etmański w 2016 r.

W ocenie Sądu wydając zaskarżoną decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej Spółka naruszyła art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 i w zw. z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Ta przesłanka negatywna nie mogła bowiem zostać zastosowana w sprawie ze względu na fakt, iż żądana informacja dotyczy osoby, która pełniła funkcję publiczną i pozostaje w adekwatnym związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznej. Naruszenie prawa materialnego, które błędnie zinterpretowano i zastosowano miało istotny wpływ na wynik, gdyż doprowadziło do odmowy udostępnienia informacji publicznej w sytuacji, gdy przesłanka negatywna ochrony prywatności osoby fizycznej nie mogła zostać zastosowana ze względu na ustawowe wyłączenie dotyczące osoby pełniącej funkcję publiczną.

Pełna treść wyroku w Centralnej Bazie Orzeczeń pod linkiem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FD1DC2D733

To już drugi wyrok uchylający decyzję spółki. Pierwszy wyrok nie został wykonany przez spółkę  w ustawowym terminie, za co spółka została ukarana karą grzywny w wysokości 500 zł, za nie przekazanie  naszej skargi na bezczynność spółki.
http://gloskociewia.prv.pl/2018/06/07/puk-starkom-ukarane-kara-grzywny-w-wysokosci-500-zl/

Czy tym razem spółka wykona wyrok i w końcu mieszkańcy dowiedzą się z czego wynikał wykazany w oświadczeniach majątkowych za 2016 r. opublikowanych na stronie bip Urzędu Miasta wyższy dochód byłego prezesa spółki w wysokości 126 847,68 zł uzyskany za czteromiesięczną pracę (1 stycznia – 29 kwietnia 2016) niż obecnego prezesa za osiem miesięcy (29 kwietnia – 31 grudnia 2016) w wysokości 105 082,23 zł.
memstarkom

  • Kliknięć: 521

Komentarze obsługiwane przez CComment