• Start
  • Wiadomości
  • Bez kategorii
  • Wydatki posłów Kiliana i Neumanna. Sprawdziliśmy, jak wykorzystali pieniądze na prowadzenie biur poselskich

Wydatki posłów Kiliana i Neumanna. Sprawdziliśmy, jak wykorzystali pieniądze na prowadzenie biur poselskich

Sprawdziliśmy sprawozdania finansowe biur poselskich posłów Jana Kiliana i Sławomira Neumanna za rok 2018.

Na wynagrodzenia pracowników biur poselskich wydano:

     Poseł Kilian - ponad 68 tys zł
Poseł Neumann - ponad 35 tys zł

Wydatki na telefon

Poseł Kilian - 2 362 zł
Poseł Neumann - 9 925 zł

Wydatki na ogłoszenia i korespondencje

Poseł Kilian - 26 613,22 zł
Poseł Neumann - 0,00 zł

Wydatki na wynajmowanie sal na spotkania z wyborcami

Poseł Kilian - 8 689,00 zł
Poseł Neumann - 0,00 zł

Podróże:

Poseł Kilian - ponad 34 tys zł, na taksówki 681 zł
Poseł Neumann - ponad 35 tys zł

Wydatki na wynajem lokalu

Poseł Kilian - 19 762 zł
Poseł Neumann - 20 115 zł

Zakup prasy i materiałów biurowych

Poseł Kilian - 3 436 zł
Poseł Neuamnn - 2 788 zł

Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego

Poseł Kilian - 448 zł
Poseł Neumann - 0,00

Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom biura poselskiego

Poseł Kilian - 0,00 zł
Poseł Neumann - 1 778 zł.

Inne wydatki:

Poseł Kilian :

- kwiaty - 3 514 zł

- Video-sejm - 2 160 zł

- Nagrody rzeczowe - 4 278 zł

Poseł Neumann - 0,00 zł

Łączne wydatki:

Poseł Kilian - 177 071, 79 zł

Poseł Neumann - 109 489,21 zł

 

Zobacz sprawozdanie Posła Jana Kiliana
Korekta Sprawozdania Posła Jana Kiliana

Wykaz współpracowników posła Jana Kiliana 
Zrzut ekranu 2019 08 26 o 12.56.16

Zobacz sprawozdanie Posła Sławomira Neumanna

 Wykaz współpracowników Posła Sławomira Neumanna

Zrzut ekranu 2019 08 26 o 13.02.32

Komentarze obsługiwane przez CComment