Komisje

  • Start
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Starostwo Powiatowe
  • Rada powiatu
  • Komisje

Członkowie Komisji

Komisja Rewizyjna

Bogdan Czaja
Przewodniczący Komisji

Jacek Marczak
Wiceprzewodniczący Komisji

Dariusz Nagórski
Sekretarz Komisji

Tadeusz Chełchowski
Mikołaj Stankowiak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Piotr Cesarz
Przewodniczący Komisji

Krzysztof Kamysz
Wiceprzewodniczący Komisji

Stanisława Kurowska
Sekretarz Komisji

Robert Wierzba
Jerzy Fiałek

Komisja Budżetowa

Leszek Burczyk
Przewodniczący Komisji

Ewa Sommerfeld
Wiceprzewodniczący Komisji

Jerzy Fiałek
Sekretarz Komisji

Kazimierz Chyła
Tomasz Rogalski
Wiesław Brzoskowski
Lech Kolaska

Komisja Infrastruktury Powiatowej

Stanisława Kurowska
Przewodniczący Komisji

Marcin Byczkowski
Wiceprzewodniczący Komisji

Bogdan Czaja
Sekretarz Komisji

Wiesław Brzoskowski
Leszek Burczyk
Sylwia Wiśniewska
Antoni Cywiński

Komisja Edukacji Publicznej

Witold Sykutera
Przewodniczący Komisji

Piotr Szubarczyk
Wiceprzewodniczący Komisji

Ewa Sommerfeld
Sekretarz Komisji

Piotr Cesarz
Jerzy Mykowski
Kazimierz Chyła
Wioleta Strzemkowska - Konkolewska

Komisja ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia

Robert Wierzba
Przewodniczący Komisji

Antoni Cywiński
Wiceprzewodniczący Komisji

Witold Sykutera
Sekretarz Komisji

Patryk Gabriel
Wioleta Strzemkowska - Konkolewska
Arkadiusz Herold
Krzysztof Kamysz

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dariusz Nagórski
Przewodniczący Komisji

Tadeusz Chełchowski
Wiceprzewodniczący Komisji

Sylwia Wiśniewska
Sekretarz Komisji

Patryk Gabriel
Jacek Marczak
Lech Kolaska
Marcin Byczkowski

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu

Jerzy Mykowski
Przewodniczący Komisji

Mikołaj Stankowiak
Wiceprzewodniczący Komisji

Arkadiusz Herold
Sekretarz Komisji

Piotr Szubarczyk
Kazimierz Chyła
Tomasz Rogalski
Wioleta Strzemkowska - Konkolewska


Urząd Miasta
Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański

Rada Powiatu
Skład rady
Komisje

Zarząd Powiatu
Skład zarządu

Urząd Gminy
Starogard Gdański