Komisje

  • Start
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Urząd Gminy
  • Rada gminy
  • Komisje

Członkowie Komisji

Komisja Rewizyjna

Wacław Wika
Przewodniczący komisji

Dagmara Werner
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Marek Brejza
Paweł Burnicki
Czesław Janeczek
Angelika Witek
Jan Gmer

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Grażyna Biodrowska
Przewodnicząca komisji

Marcin Hinca
Zastępca Przewodniczącego komisji

Zenon Michna

Komisja Gospodarki Gminy i Budżetu

Paweł Burnicki
Przewodniczący komisji

Artur Osnowski
Zastępca Przewodniczącego komisji

Marek Brejza
Marzena Gornowicz
Grażyna Biodrowska
Marcin Hinca
Czesław Janeczek
Anna Liebrecht
Michał Piaskowski
Krzysztof Tuski
Angelika Witek

Komisja Samorządu i Spraw Społecznych

Zenon Michna
Przewodniczący komisji

Anna Liebrecht
Zastępca Przewodniczącego komisji

Jan Gmer
Artur Osnowski
Michał Piaskowski
Dagmara Werner
Wacław Wika

Komisja Doraźna ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Marek Brejza
Przewodniczący komisji

Artur Osnowski
Zastępca Przewodniczącego komisji

Paweł Burnicki
Anna Liebrecht
Krzysztof Tuski


Urząd Miasta
Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański

Rada Powiatu
Skład rady
Komisje

Zarząd Powiatu
Skład zarządu

Urząd Gminy
Starogard Gdański