„Głos Kociewia” jest jedynym starogardzkim stowarzyszeniem promującym idee partycypacji społecznej oraz monitorującym działania władzy samorządowej z pobudek innych niż polityczne w sposób gwarantujący bezstronność.

Naszymi głównymi celami są dbałość o skuteczną współpracę między mieszkańcami powiatu starogardzkiego a władzami samorządowymi, społeczną aktywizację mieszkańców oraz poprawę przepływu informacji na poziomie lokalnym w oparciu o trzy filary: jawność, obiektywizm i działanie dla dobra wspólnego.

Nasze cele realizować będziemy poprzez:

  • Inicjowanie, rozwój i popularyzację narzędzi partycypacji społecznej,
  • Społeczną kontrolę władz publicznych oraz podmiotów im podległych,
  • Działania na rzecz jawności i transparentności życia publicznego w powiecie starogardzkim,
  • Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych poprzez działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą,
  • Reprezentowanie interesów mieszkańców przed władzami,
  • Inne działania realizujące cele regulaminowe.

Jeśli jesteś ciekawy/-a, co władza samorządowa stara się przed Tobą ukryć i dlaczego, koniecznie śledź naszą stronę!

Jeśli chcesz wiedzieć o nas więcej, zapoznaj się z regulaminem Stowarzyszenia

Zapraszamy również do obserwowania naszej strony na facebooku!

Pobierz deklarację członkowską Stowarzyszenia Głos Kociewia.