Nowa metoda ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01 luty 2022

Na wniosek Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka zwołano sesję Rady Miasta Starogard Gdański na dzień 3 lutego 2022 r.na godz.15:30 Na specjalnej zwołanej sesji procedowany będzie projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W proponowanym...

Kontrola RIO w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim

01 październik 2020

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. kontrolę kompleksową gminy Starogard Gdański. Celem  kontroli obejmującej lata: 2016-2019 oraz inne okresy w miarę potrzeby było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy...

NSA wskazuje Prezydentowi Miasta kto pełni funkcję publiczną w urzędzie

23 wrzesień 2020

4 stycznia 2019 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim o udostępnienie informacji publicznej między innymi w zakresie wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych poszczególnym pracownikom pełniącym funkcję publiczną w Urzędzie Miasta w 2018 r. z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu), a także wynagrodzenia brutto...

Urząd Miasta
Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański

Rada Powiatu
Skład rady
Komisje

Zarząd Powiatu
Skład zarządu

Urząd Gminy
Starogard Gdański

Jak uzyskać informację publiczną?