Budżet Obywatelski na terenach należących do SM Kociewie

10 maj 2019

8 maja o godzinie 17:00 w Świetlicy ODK na os. 60-lecia ONP 14 odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla z kierownikiem administracji Danielem Olszewskim. W spotkaniu uczestniczyli również Sylwia Ossowska - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, Krystyna Kwidzińska-Kulas - zastępca Komendanta Straży Miejskiej oraz Maciej Bujny – reprezentant Schroniska dla...

Wyniki konkursu na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych w Starogardzie Gdańskim

10 maj 2019

W dniach 7-8 maja 2019 r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, tj.: Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim, Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim, Miejskiego Przedszkola Publicznego...

Jawne wynagrodzenia pracowników UM w Skarszewach

07 maj 2019

Poniżej publikujemy odpowiedź Urzędu Miejskiego w Skarszewach na nasz wniosek dotyczący wysokości wypłaconych nagród, premii i wynagrodzeń pracowników UM w 2018 r., dodatkowych umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikami zatrudnionymi w UM na umowę o pracę w latach 2015-2018, kwot wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kadencji 2014-2018, liczby zatrudnionych w UM pracowników oraz wykazu stanowisk...

Urząd Miasta
Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański

Rada Powiatu
Skład rady
Komisje

Zarząd Powiatu
Skład zarządu

Urząd Gminy
Starogard Gdański

Jak uzyskać informację publiczną?