Kontrola RIO w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim

01 październik 2020

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. kontrolę kompleksową gminy Starogard Gdański. Celem  kontroli obejmującej lata: 2016-2019 oraz inne okresy w miarę potrzeby było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy...

NSA wskazuje Prezydentowi Miasta kto pełni funkcję publiczną w urzędzie

23 wrzesień 2020

4 stycznia 2019 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim o udostępnienie informacji publicznej między innymi w zakresie wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych poszczególnym pracownikom pełniącym funkcję publiczną w Urzędzie Miasta w 2018 r. z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu), a także wynagrodzenia brutto...

Przez epidemię koronawirusa znaczny spadek dochodów PIT/CIT

27 maj 2020

Skutki zamrożenia gospodarki z powodu pandemii koronawirusa nie omijają Starogardu Gdańskiego. Z informacji przygotowanych przez urzędników miejskich/gminnych i powiatowych wynika, że w porównaniu z kwietniem 2019 r. do budżetów w 2020 r. wpłynęło o ponad 40% mniej z podatku PIT,  z podatku CIT ponad 60%  Wójt  Gminy Starogard Gdański w...

Urząd Miasta
Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe
Starogard Gdański

Rada Powiatu
Skład rady
Komisje

Zarząd Powiatu
Skład zarządu

Urząd Gminy
Starogard Gdański

Jak uzyskać informację publiczną?