Rodzaj zniżki: Zniżka 30% na wejścia indywidualne do sali zabaw dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (od 2019-06-20)

Kategoria/zakres: Sport, Rekreacja, Turystyka/Ośrodki sportu i rekreacji

Adres: ul. Franciszka Barcza 12, 10-684 Olsztyn, miasto, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Telefon: 89 542 43 99

Storna internetowa Partnera: https://www.facebook.com/Figlolandia/

xxxxx