Rodzaj zniżki: Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat w wysokości 10% na czesne miesięczne. (od 2018-07-05)

Kategoria/zakres: Edukacja/Przedszkola

Adres: ul. Kartuska 16, 83-341 Gowidlino, wieś, woj. POMORSKIE

Telefon: 660675834

Storna internetowa Partnera: www.gowidlino.com

xxxxx