Rodzaj zniżki: 20% zniżki dla posiadczy Karty Dużej Rodziny na porady z zakresu: – prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, opieka ubezwłasnowolnienie, kuratela); – prawa cywilnego i gospodarczego (spadki, prawo lokalowe, windykacja należności, umowy cywilno-prawne oraz handlowe, dochodzenie roszczeń z umów, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień). (od 2015-06-10)

Kategoria/zakres: Usługi/Prawnicze

Adres: ul. Krakowska 16 lok.3 0, 31-062 Kraków, miasto, woj. MAŁOPOLSKIE

Telefon:

Storna internetowa Partnera: www.adwokatgb.pl

xxxxx