Rodzaj zniżki: 20% zniżki dla rodzin posiadających KDR w opłatach za korzystanie z pola do minigolfa przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim – wg cennika opłat, 20% zniżki dla rodzin posiadających KDR w opłatach za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej – wg cennika opłat (od 2015-12-11)

Kategoria/zakres: Sport, Rekreacja, Turystyka/Ośrodki wypoczynkowe, Ośrodki sportu i rekreacji

Adres: ul. Okrężna , 89-511 Cekcyn, wieś, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Telefon: (52) 33 47 550

Storna internetowa Partnera: www.cekcyn.pl

xxxxx