Rodzaj zniżki: 50% ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie Uchwały Nr 304.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. (od 2018-09-01)

Kategoria/zakres: Mieszkanie/Eksploatacja

Adres: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, miasto, woj. ŚLĄSKIE

Telefon: (34) 370-76-41

Storna internetowa Partnera: www.czestochowa.pl

xxxxx