Rodzaj zniżki: Każdej osobie posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje 30% ulga na wywóz odpadów segregowanych. Po zniżce opłata wynosi 4,50 zł miesięcznie za osobę. (od 2016-08-16) Za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas 5 godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki, dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny opłata wysokości 0,50 gr za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. (od 2015-05-04)

Kategoria/zakres: Edukacja/Żłobki, Przedszkola

Adres: ul. Powstańców 1863 r. 13, 32-200 Miechów, miasto, woj. MAŁOPOLSKIE

Telefon: 413831205

Storna internetowa Partnera:

xxxxx