Rodzaj zniżki: Każdej osobie posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje 30% ulga na wywóz odpadów segregowanych. Po zniżce opłata wynosi 4,50 zł miesięcznie za osobę. (od 2016-08-16) Za korzystanie ze żłobka, dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny opłata wynosi 0,25 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. (od 2015-05-04)

Kategoria/zakres: Edukacja/Żłobki, Przedszkola

Adres: ul. Jagiellońska 34, 32-200 Miechów, miasto, woj. MAŁOPOLSKIE

Telefon: 413831041

Storna internetowa Partnera:

xxxxx