Rodzaj zniżki: Bilet ulgowy – 3 zł, przysługuje każdemu posiadaczowi Karty Dużej Rodziny. (od 2020-11-23) Bilet rodzinny – 10 zł, przysługuje członkom jednej rodziny posiadającym Kartę Dużej Rodziny niezależnie od liczby osób (od 2020-11-23)

Kategoria/zakres: Kultura/Kino, Muzeum

Adres: ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik, wieś, woj. PODLASKIE

Telefon: 85 657 71 00

Storna internetowa Partnera: https://www.facebook.com/ODZM-Muzeum-w-Mielniku-Informacja-Turystyczna

xxxxx