Rodzaj zniżki: 50% ulgi w opłatach za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach (od 2016-05-20)

Kategoria/zakres: Kultura/Ośrodek kultury

Adres: ul. Różana 10, 21-025 Niemce, wieś, woj. LUBELSKIE

Telefon: 817561555

Storna internetowa Partnera: www.gok-niemce.pl

xxxxx