Rodzaj zniżki: Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10 % zniżki za czesne miesięczne we wszystkich placówkach żłobkach i przedszkolu Minimini (zniżki nie łączą się ) (od 2017-06-15)

Kategoria/zakres: Edukacja/Żłobki, Przedszkola

Adres: Marii Dąbrowskiej 17i, 31-851 Kraków, miasto, woj. MAŁOPOLSKIE

Telefon:

Storna internetowa Partnera: www.zlobekminimini.pl

xxxxx