Rodzaj zniżki: 250 zł brutto zniżki za każdy kWp zainstalowanej mocy w stosunku do cen dostępnych dla pozostałych Klientów i dotyczył będzie paneli instalowanych na potrzeby nieruchomości stanowiącej własność posiadacza Karty Dużej Rodziny (od 2021-05-10)

Kategoria/zakres: Mieszkanie/Eksploatacja

Adres: ul. Rokicińska 121, 95-020 Andrespol, wieś, woj. ŁÓDZKIE

Telefon: 603767276

Storna internetowa Partnera:

xxxxx